Muutoksia

Kielikello 4/2016

Riitta Eronen kirjoittaa muutoksista Kotuksessa, "Muutoksia"

"Vuoden viimeisessä Kielikellon numerossa lienee lupa katsahtaa sekä taakse- että eteenpäin. Kotimaisten kielten keskukselle 40-vuotisjuhlavuosi toi mukanaan suuria muutoksia. Helmikuussa muutettiin uusiin tiloihin, elokuussa saatiin uusi johtaja, Ulla-Maija Forsberg, johon tutustutaan tässä lehdessä. Haastattelussaan hän kertoo olevansa henkeen ja vereen sanakirjaihminen, mutta ymmärtävänsä tietenkin myös kielenhuollon merkityksen ja sen, miten kielenhuoltoon liittyy olennaisesti median ja viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö. Sillä onkin sekä Kielitoimistossa että koko Kotuksessa pitkät perinteet. Yhtenä onnistuneena esimerkkinä yhteistyöstä on Kieli työssä -palstalla esiteltävä Valtiokonttorin päätöstekstien muokkausprojekti. Se todistaa, että tekstipohjien parantaminen hyödyttää sekä asiakkaita että työntekijöitä, kuten erityisesti virkakielikampanjan aikana on osoitettu."

Lupa lukea!
Lehdistä leikattua