På svenska

Förlaget Stellatum publicerar tidskrifterna Kielikello och Språkbruk både i pappersform och på nätet. Förlaget startade 1999 och omsättningen var cirka 435 000 euro år 2015. 


Prenumerationer: Ring +358 3 4246 5301 eller mejla .

Kontaktuppgifter
Stellatum Oy
Box 20, FI-00381 Helsingfors, Finland
tel. +358 400 435636
e-post:
Klippat ur Språkbruk